βρογχοσκόπηση

βρογχοσκόπηση
Ενδοσκοπική εξέταση της τραχείας και των κύριων βρόγχων μέχρι των πρώτων διακλαδώσεών τους, με την οποία γίνεται η άμεση επισκόπηση των οργάνων αυτών, με την εισαγωγή σε αυτά ενός άκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (βρογχοσκόπιο), εφοδιασμένου με ηλεκτρικό φωτισμό και μεγεθυντικό φακό. Το βρογχοσκόπιο επιτρέπει όχι μόνο την απευθείας διερεύνηση της επιφάνειας, την εξακρίβωση ύπαρξης ξένων σωμάτων, παραμορφώσεων ή νεοπλασιών των βρόγχων, αλλά και την αναρρόφηση ενδοβρογχικών εκκριμάτων που εμποδίζουν την επισκόπηση και τη λήψη τεμαχίων ύποπτων ιστών για ιστολογική εξέταση.
* * *
η
εξέταση των βρόγχων με βρογχοσκόπιο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • βρογχοσκόπηση — η (ιατρ.), εξεταστική μέθοδος των βρόγχων: Πάντα γίνεται βρογχοσκόπηση σε περίπτωση όγκου στο αναπνευστικό …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • τραχειοβρογχοσκόπηση — η, Ν ιατρ. βρογχοσκόπηση. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. γαλλ. tracheobronchoscopie (< τραχεία + βρογχοσκόπηση)] …   Dictionary of Greek

  • βρογχοσκοπία — η η βρογχοσκόπηση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • βρογχοσκόπιο — το (ιατρ.), όργανο με το οποίο ενεργείται η βρογχοσκόπηση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”